ÚRADNÁ TABUĽA

Výsledky komunálnych volieb

Volebná účasť 52,47%

kandidát zvlolený za starostu obce

Meno                          počet hlasov

Vladimír Guoth                    231

kandidáti zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

Meno                            počet hlasov

Emil Kohár                          206

Patrícia Huntošová            169

Tomáš Kubačka                 135

VZN č. 1/2018

Oznamujeme občanom, že v sekcii všeobecné záväzné nariadenia pribudol návrh VZN č. 1/2018

Stránky