Oznam:

ÚRADNÁ TABUĽA

Termíny vývozu TKO v roku 2018

Termíny vývozu TKO v roku 2018 - každý nepárny týždeň vo štvrtok

január           4., 18.                                                júl                    5., 19.,

február         1., 15.                                                august            2., 16., 30.

Termíny zvozov TKO v roku 2017

Termíny zvozov TKO rok 2017

Nepárny týždeň  - štvrtky

     August        3 , 17, 31

                                                            September       14 , 28

                                                            Október            12 , 26

                                                            November        9 , 23