Termíny zvozov TKO v roku 2017

Termíny zvozov TKO rok 2017

Nepárny týždeň  - štvrtky

     August        3 , 17, 31

                                                            September       14 , 28

                                                            Október            12 , 26

                                                            November        9 , 23

                                                            December        7 , 21