Termíny vývozu TKO v roku 2018

Termíny vývozu TKO v roku 2018 - každý nepárny týždeň vo štvrtok

január           4., 18.                                                júl                    5., 19.,

február         1., 15.                                                august            2., 16., 30.

marec            1., 15., 29.                                        september      13.,27.,

apríl              12., 26.,                                             október            11., 25.

máj                10., 24.,                                             november         8., 22.

jún                  7., 21.,                                             december          6., 20.