Štatistické údaje

Štatistika obyvateľov obce Ivachnová za rok 2016

  počet obyvateľov muži ženy
stav k 1.1.2016 604 293 311
narodili sa  7 3 4
umreli 9 4 5
prisťahovali sa 24 11 13
odsťahovali sa 6 6 6
stav k 31.12.2016 614 297 317