Štatistické údaje

Štatistika obyvateľov obce Ivachnová za rok 2017

  počet obyvateľov muži ženy
stav k 1.1.2017 614 297 317
narodili sa 10 6  4
umreli 6 2  4
prisťahovali sa 26 11 15
odsťahovali sa 8  3  5
stav k 31.12.2017 636 309 327