Rozpočet

 Schválený rpozpočet na roky 2018, 2019, 2020            

         Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

   Schválený rozpočet na roky 2017,2018, 2019

          Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019          

 

 

 

 

Záverečné účty

  • Záverečný účet Obec Ivachnová za rok 2013
  • Záverečný účet obce Ivachnová za rok 2011