Rozhodnutie o umiestnení stavby- Chodník a parkovisko pri ihrisku a bytovkách