Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.06.2018