Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 15.08.2018