Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 14.08.2018