Obecné zastupiteľstvo

 

 

Zástupca starostu: Ing.Milan Krakovský

Poslanci:

Martin Dávid

Mgr. Tomáš Kubačka 

Peter Lukáč

Janka Senková

Komisie pri OZ Ivachnová:

  • sociálno-kultúrna a športová
  • stavebná,
  • finančná
  • pre verejný poriadok
  • pre ochranu verejného záujmu