ÚRADNÁ TABUĽA

Termíny vývozu TKO v roku 2018

Termíny vývozu TKO v roku 2018 - každý nepárny týždeň vo štvrtok

január           4., 18.                                                júl                    5., 19.,

február         1., 15.                                                august            2., 16., 30.

Stránky