ÚRADNÁ TABUĽA

Termíny zvozov TKO v roku 2017

Termíny zvozov TKO rok 2017

Nepárny týždeň  - štvrtky

     August        3 , 17, 31

                                                            September       14 , 28

                                                            Október            12 , 26

                                                            November        9 , 23

Oznamujeme majiteľom psov

Oznamujeme majiteľom psov, aby sa psi voľne nepohybovali po obci. Majitelia, by mali svojich psov vodiť na vodítku a odpratať exkrementy z verejných priestranstiev.
Majitelia , ktorých psi sa budú voľne pohybovať po obci, budú predvolaní pred poriadkovú komisiu.

Stránky