Naše aktivity

Denný poriadok

6:30 – 8:30 – schádzanie, ranný filter, hry a hrové činnosti,
8:30 – 9:00 – hygiena, desiata
9:00 – 10:00 – edukačné aktivity, cvičenie
10:00 – 11:30 – pobyt vonku
11:30 – 12:30 – obed, hygiena
12:30 – 14:30 – popoludňajší odpočinok
14:30 – 15:00 – hygiena, olovrant
15:00 – 16:30 – hry a hrové činnosti, hry podľa voľby detí

FOTENIE DETÍ

Dňa: 28.11.2017
O: 10:00 h
Príde priamo do MŠ fotograf, ktorí urobí deťom pekné fotky.

MIKULÁŠ

K nám zavíta 6.12.2017
Asi o: 16:00h