Naše aktivity + OZNAMY

Denný poriadok

6:30 – 8:30 – schádzanie, ranný filter, hry a hrové činnosti,
8:30 – 9:00 – hygiena, desiata
9:00 – 10:00 – edukačné aktivity, cvičenie
10:00 – 11:30 – pobyt vonku
11:30 – 12:30 – obed, hygiena
12:30 – 14:30 – popoludňajší odpočinok
14:30 – 15:00 – hygiena, olovrant
15:00 – 16:30 – hry a hrové činnosti, hry podľa voľby detí

ZBER PAPIERA
Raz za 3 mesiace prebieha u nás zber papiera.
Zberový papier vymeníme za toaletný papier, vreckovky, alebo kuchynské utierky, podľa našich potrieb.
Získané papierové výrobky slúžia výlučne pre účely MŠ.
Nezbierame kartóny.
Časopisy, letáky, papiere... treba zviazať špagátom.
Uvítame zberový papier od rôznych občanov, organizácií, firiem.

FOTENIE DETÍ
Dňa: 28.11.2017
O: 10:00 h
Príde priamo do MŠ fotograf, ktorí urobí deťom pekné fotky.

MIKULÁŠ
K nám zavíta 6.12.2017
Asi o: 16:00h

TVORIVÉ DIELNE
Dňa: 7.12.2017
O: 16:30 h
Akcia pre tvorivých rodičov MŠ.
Naučíme sa a vytvoríme si peknú vianočnú ozdobu:
VIANOČNÚ GUĽU Z PATCHWORKU

PREVÁDZKA MŠ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
piatok 22.12.2017 - posledný prevádzkový deň.
pondelok 08.01.2018 - prvý prevádzkový deň v novom roku.
Dni medzi týmito dátumami bude MŠ zatvorená.
ZATVORENÉ OD: 23.12.2017 do 07.01.2018