O nás

Materská škola bola spustená do prevádzky v r. 1974.

Prevádzka: 6:30 - 16:30 hod.

Jedna trieda s počtom detí 24.

Zriaďovateľ: obec Ivachnová
Riaditeľka: Marta Vonsová
Učiteľka: Mgr. Alexandra Štrbinová
Upratovačka: Daniela Fridrichová
Vedúca jedálne: Ivana Cibuľová
Kuchárka: Oľga Fedorová

 

Oznamy

  • od januára 2015 je poplatok za školné 5.- €
  • krúžková činnosť: angličtina
  • raz za 3 mesiace realizujeme zber papiera

Uvítame papier nielen od rodičov, ale aj od občanov obce. - v poslednom zbere sme odovzdali 184kg papiera, ktorý sme vymenili za hygienické vreckovky, servítky a kuchynské utierky. 

Adresa: 
MŠ Ivachnová 7
Ivachnová č. 7
03483 pošta Liptovská Teplá

Telefón: 0918 / 110 724
E-mail: msivachnova@gmail.com