O nás

Materská škola bola spustená do prevádzky v r. 1974.

Prevádzka: 6:30 - 16:30 hod.

Jedna trieda s počtom detí 24.

Zriaďovateľ: obec Ivachnová
Riaditeľka: Marta Vonsová
Učiteľka: Mgr. Alexandra Štrbinová
Upratovačka: Daniela Fridrichová
Vedúca jedálne: Ivana Cibuľová
Kuchárka: Oľga Fedorová

 

Oznamy

Zápis do MŠ

na školský rok 2018/19 bude dňa 17.04.2018 od 12h - 16h

https://obecivachnova.sk/sites/default/files/prilohy/6129-recyklo-hry_1_...

 • od januára 2015 je poplatok za školné 5.- €
 • krúžková činnosť: angličtina
 • RECYKLOHRY

 • Sme súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku, ktorý
  má záštitu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Patríme
  ku školám, ktoré vedia, aké je dôležité triediť nielen plast a papier, ale aj elektroodpad a
  batérie. Priamo v budove MŠ máme zberné nádoby na: drobný elektroodpad, použité batéria aj cartridge a tonery. Aj Vy občania obce Ivachnová môžete doniesť do zberu tento odpad, ktorý odovzdávame na ďalšie spracovanie a získame za to body, ktoré si vymeníme za učebné pomôcky.
 • raz za 3 mesiace realizujeme zber papiera
 • Uvítame papier nielen od rodičov, ale aj od občanov obce. - v poslednom zbere sme odovzdali 184kg papiera, ktorý sme vymenili za hygienické vreckovky, servítky a kuchynské utierky. 

  Adresa: 
  MŠ Ivachnová 7
  Ivachnová č. 7
  03483 pošta Liptovská Teplá

  Telefón: 0918 / 110 724
  E-mail: msivachnova@gmail.com