Športové podujatia

Obecný športový klub Ivachnová

Obec IvachnovaObec IvachnovaObec IvachnovaObec Ivachnova

predseda klubu: Marián Lenčo
tajomník a klubový manažér ISSF:  Ing.Jozef Halčin
členovia vedenia: 

  • Vladimír Guoth
  • Peter Budiak
  • Marek Šipec
  • Ing.Milan Krakovský

Pod OŠK Ivachnová športuje futbalový oddiel dospelých v súčinnosti s OŠK Bešeňová.
Mužstvo dospelých hrá okresnú súťaž v 3. triede.
Ako športový areál naša obec využívá miestne futbalové ihrisko, kde sa hráva futbal a poriadajú sa tu športové dni.
Pod OŠK účinkujú stolnotenisový oddiel OŠK v 8.lige okresu Ružomberok (http://www.pinec.info , resp. http://ostzruzomberok.webnode.sk/).

Telovýchovná jednota v Ivachnovej má cca 60 členov a priaznivcov.
V obci Ivachnová sú založené organizácie Hasičský zbor, Únia žien a Základná organizácia zväzu záhradkárov.