Návrhy - Rozpočet a VZN

Oznamujeme, že v sekcii rozpočet a všeobecne záväzné nariadenia pribudli nové dokumenty - návrh rozpočtu a návrh všeobecne záväzného nariadenia.