MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola bola spustená do prevádzky v r. 1974.

Prevádzka: 6:30 - 16:30 hod.

Jedna trieda s počtom detí 24.

Zriaďovateľ: obec Ivachnová
Riaditeľka: Marta Vonsová
Učiteľka: Alexandra Štrbinová
Upratovačka: Daniela Fridrichová
Vedúca Jedálne: Ivana Cibuľová
Kuchárka: Oľga Fedorová